| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/101/11 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późniejszymi zmianami) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zebrzydowice:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa i określa inkasentów.

§ 2. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Zebrzydowice w wysokości 16,00 zł z tytułu sprzedaży z jednego wyznaczonego stanowiska.

2. Z tytułu sprzedaży w przypadku przekroczenia wyznaczonego stanowiska – za każde dodatkowo zajęte stanowisko lub jego część wielokrotność stawki dziennej.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom - pracownikom Urzędu Gminy Zebrzydowice w osobie Pani Katarzyny Koch – Wieczorek, Pani Bożeny Goławskiej i Pani Anny Hirsz.

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 5% pobranej opłaty targowej.

4. Opłata targowa może być uiszczana oprócz możliwości przewidzianej w § 4 ust.2 bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy Zebrzydowice - Nr konta 64 8470 0001 2001 0030 4283 0001 w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr X/87/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »