| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.70.2011 Rady Gminy Kornowac

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Określa się następujące wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) od 1 m² powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł,

b) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł,

c) od 1 m² powierzchni pozostałych gruntów - 0,33 zł,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne - od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,64 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej - 19,50 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m² powierzchni użytkowej - 10,24 zł,

d) związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,00 zł,

e) garaży - od 1 m² powierzchni użytkowej - 6,60 zł,

f) pozostałych – od 1 m² powierzchni użytkowej - 6,00 zł,

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2 % ich wartości.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby kultury fizycznej, sportu, oświaty i wychowania, kultury, opieki społecznej, służące ochronie przeciwpożarowej, administracji publicznej, publicznej służbie zdrowia oraz cmentarze,

2) grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych oznaczone w ewidencji gruntów symbolem dr (drogi),

3) budowle sieci wodociągowej i kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę oraz zbiorowym odprowadzeniem ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/246/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »