| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.70.2011 Rady Gminy Kornowac

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Określa się następujące wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) od 1 m² powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł,

b) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł,

c) od 1 m² powierzchni pozostałych gruntów - 0,33 zł,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne - od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,64 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej - 19,50 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m² powierzchni użytkowej - 10,24 zł,

d) związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,00 zł,

e) garaży - od 1 m² powierzchni użytkowej - 6,60 zł,

f) pozostałych – od 1 m² powierzchni użytkowej - 6,00 zł,

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2 % ich wartości.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby kultury fizycznej, sportu, oświaty i wychowania, kultury, opieki społecznej, służące ochronie przeciwpożarowej, administracji publicznej, publicznej służbie zdrowia oraz cmentarze,

2) grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych oznaczone w ewidencji gruntów symbolem dr (drogi),

3) budowle sieci wodociągowej i kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę oraz zbiorowym odprowadzeniem ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/246/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »