| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.72.2011 Rady Gminy Kornowac

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określania wysokości stawek i sposobu poboru opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.19 pkt 1 lit. ”a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz.1606 z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej:

1) przy sprzedaży „z ręki”, z kosza, ze stolika przenośnego i straganu - w wysokości 5 zł,

2) przy sprzedaży z samochodu osobowego i samochodu o ładowności do 2,5 tony - w wysokości 10 zł,

3) przy sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej 2,5 tony – w wysokości 15 zł,

§ 2. 1) Należność z tytułu opłaty targowej jest płatna na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kornowac lub u inkasenta podatków i opłat lokalnych.

2) Ustala się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 6 % pobranej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »