| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.73.2011 Rady Gminy Kornowac

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 2, art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. 1) Wprowadza się opłatę od posiadania psów.

2) Obowiązek opłaty od posiadania psów powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zobowiązany stał się posiadaczem psa.

3) Obowiązek opłaty od posiadania psów wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

4) Obowiązek opłaty od posiadania psa ustala się na podstawie oświadczenia posiadacza psa.

5) Wzór oświadczenia, którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1) Ustala się wysokość stawki opłaty od posiadania psów na kwotę 25 zł rocznie od jednego psa.

2) W przypadku określonym w § 1 ust. 2 i ust. 3 stawka opłaty od posiadania psów ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

3) Opłatę od posiadania psów uiszcza się w terminie płatności I raty podatku rolnego, a jeżeli obowiązek uiszczenia tej opłat powstał po upływie tego terminu – do końca miesiąca, w którym ten obowiązek powstał.

4) Opłata od posiadania psów płatna jest u inkasenta podatku rolnego i od nieruchomości lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kornowac.

§ 3. 1) Zwalnia się z opłaty od posiadania psa dla celów pilnowania budynków mieszkalnych.

2) Zwolnieniu, o którym mowa w ust.1 podlega posiadanie jednego psa na jeden budynek mieszkalny.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 6% pobranej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 6. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

Załącznik do Uchwały Nr XI.73.2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wzór oświadczenia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »