| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.79.2011 Rady Gminy Kornowac

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchmości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613, z późn. zm.) oraz art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Określa się wzory formularzy dla podatku od nieruchomości:

1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Deklaracja na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXXV/137/2005 Rady Gminu Kornowac z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005r. Nr 272, poz. 5395) w § 1 skreśla się pkt 1 i 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.79.2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchmości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.79.2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »