| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/112/2011 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 z późn. zm. / oraz pktu 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r / Monitor Polski Nr 95, poz. 961 z 25 października 2011 roku/

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co natępuje:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania     w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,76 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,33 zł

c) grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem B i Bp od 1 m2 powierzchni - 0,18 zł

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez           organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,43 zł

2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,63 zł

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,40 zł

4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł

5. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł

6. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w zależności od rodzaju:

a) budynków inwentarskich, gospodarczych oraz stodół - 2,83 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,85 zł

7. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/540/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2011rok oraz uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/540/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2011 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 5. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »