| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/112/2011 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 z późn. zm. / oraz pktu 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r / Monitor Polski Nr 95, poz. 961 z 25 października 2011 roku/

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co natępuje:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania     w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,76 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,33 zł

c) grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem B i Bp od 1 m2 powierzchni - 0,18 zł

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez           organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,43 zł

2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,63 zł

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,40 zł

4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł

5. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł

6. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w zależności od rodzaju:

a) budynków inwentarskich, gospodarczych oraz stodół - 2,83 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,85 zł

7. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/540/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2011rok oraz uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/540/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2011 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 5. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz


reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »