| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 255/XVII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) oraz art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. budynki lub ich części oraz budowle i grunty zajęte na potrzeby statutowe jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, z wyłączeniem nieruchomości lub ich części oddanych w posiadanie zależne osobom trzecim,

2. budynki lub ich części oraz grunty zajęte przez gminne instytucje kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001, nr 13, poz. 123 z późn. zm.) z wyłączeniem nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3. budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność Gminy z wyłączeniem nieruchomości lub ich części oddanych w posiadanie zależne lub wieczyste użytkowanie,

4. grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Sosnowiec,

5. grunty użyczone Gminie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych lub remontowych w okresie obowiązywania umowy zawartej pomiędzy stronami,

6. budynki mieszkalne wielorodzinne zaklasyfikowane do obiektów przedstawiających dużą wartość architektoniczno - urbanistyczną, których elewacje zostały odnowione przez właścicieli po dokonaniu zgłoszenia, bądź uzyskaniu pozwolenia na wykonanie robót, wykonaniu tych robót zgodnie z wydanym pozwoleniem i przedstawieniu udokumentowanych kosztów o ile koszty poniesione na wykonanie remontu elewacji przekroczyły wysokość należnego w 2012 roku podatku od nieruchomości,

7. budynki lub ich części oraz grunty, stanowiące własność gminy, zajęte na prowadzenie nieodpłatnej działalności przez organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), nie posiadające statusu pożytku publicznego.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 885/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »