| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/259/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/946/2009 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad poboru i rozliczania opłat targowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice, z późniejszymi zmianami

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 2 ppkt 4), ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tj. Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz 1591 z późn.zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit.a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U.z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXI/946/2009 w sprawie ustalenia zasad poboru i rozliczenia opłat targowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice, zmienioną uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 16 grudnia 2010r., wprowadza się następującą zmianę:

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Wyznaczyć inkasentów opłaty targowej wraz z ustaleniem ich wynagrodzenia za inkaso:

1. Mieczysław Pawulski – inkasent na terenie na terenie placu targowego przy ul. Lipowej 67 – wynagrodzenie prowizyjne 30% pobranych opłat,

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIKORNIK” Gliwice - inkasent na terenie na terenie placu targowego przy ul.Czajki - wynagrodzenie prowizyjne 30% pobranych opłat,

3. Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach - inkasent na terenie placu targowego przy ul. Fredry – bez wynagrodzenia prowizyjnego,

4. Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach - inkasent na terenie giełdy samochodowej przy ul. Kujawskiej – bez wynagrodzenia prowizyjnego,

5. Mieczysław Pawulski - inkasent miejski w miejscach wyznaczonych poza placami targowymi - wynagrodzenie prowizyjne 15% pobranych opłat,

§ 2.

2) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

Wpłat zebranych opłat targowych należy dokonywać w terminach:

1. w ostatnim dniu każdego tygodnia – podmioty wymienione w § 3 pkt 1,2,3

2. w następnym dniu po zakończeniu giełdy samochodowej – podmiot wymieniony w § 3 pkt 4

3. trzy razy w tygodniu – podmiot wymieniony w § 3 pkt 5

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »