| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/181/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Piekary Śląskie

uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

powyżej 3,5

do 5,5 włącznie

powyżej 5,5

do 9 włącznie

powyżej 9

i mniej niż 12

stawka podatku w złotych

nie posiadającego katalizatora spalin lub dokumentu stwierdzającego, że pojazd spełnia normy czystości Euro

768

1296

1560

posiadającego katalizator spalin lub dokument stwierdzający, że pojazd spełnia normy czystości spalin Euro

732

1260

1512

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

liczba osi

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

od 12 ton i powyżej

2

1668

2184

od 12 ton i powyżej

3

1788

2544

od 12 ton i powyżej

4 i więcej

1920

2976

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

stawka podatku w złotych

nie posiadającego katalizatora spalin lub dokumentu stwierdzającego, że pojazd spełnia normy czystości spalin Euro

1812

posiadającego katalizator spalin lub dokument stwierdzający, że pojazd spełnia normy czystości spalin Euro

1692

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita

liczba osi

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

od 12 ton i powyżej

2

1944

2292

od 12 ton do poniżej 40 ton

3

2076

2292

od 40 ton i powyżej

3

2076

2976

3. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego (stawka podatku w złotych)

864

4. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

dopuszczalna masa całkowita


liczba osi

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne


inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

od 12 ton i powyżej

1

912

1188

od 12 ton do poniżej 33 ton

2

984

1320

od 33 ton do poniżej 38 ton

2

1164

1752

od 38 ton i powyżej

2

1536

2244

od 12 ton i powyżej

3 i więcej

1392

1764


5. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

do 29 miejsc włącznie

równej lub wyższej niż 30 miejsc

stawka podatku w złotych

nie posiadającego katalizatora spalin lub dokumentu stwierdzającego, że pojazd spełnia normy czystości spalin Euro

1200

2112

posiadającego katalizator spalin lub dokument stwierdzający, że pojazd spełnia normy czystości spalin Euro

1080

2040

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc uchwała Rady Miasta w Piekarach Śląskich nr LX/623/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »