| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 88(XV)2011 Rady Gminy Poraj

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2010 roku Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki, lub ich części oraz budowle wykorzystywane do działalności statutowej, polegającej na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, publicznej służby zdrowia, świadczenia pomocy społecznej, kultury oraz sportu; za wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Grunty, budynki i budowle związane z kanalizacją sanitarną, oczyszczaniem ścieków i ujęciem wody.

3. Grunty, budynki i ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne Gminy nieoddane w posiadanie zależne.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »