| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 90(XV)2011 Rady Gminy Poraj

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku: Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych od jednego pojazdu wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 610,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1000,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1200,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do Uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1490,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do Uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1030,00 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do Uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1130,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1540,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90(XV)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 24 listopada 2011 r.

do Uchwały Nr 90(XV)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 24 listopada 2011 roku

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2012: od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla samochodów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12

13

190,00

220,00

13

14

500,00

550,00

14

15

700,00

730,00

15

1190,00

1350,00

Trzy osie

12

17

400,00

450,00

17

19

650,00

700,00

19

21

800,00

850,00

21

23

900,00

1130,00

23

25

1130,00

1660,00

25

1190,00

1690,00

Cztery osie i więcej

12

25

800,00

830,00

25

27

1000,00

1200,00

27

29

1330,00

1860,00

29

31

1870,00

2700,00

31

1880,00

2700,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 90(XV)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 24 listopada 2011 r.

do Uchwały Nr 90(XV)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 24 listopada 2011 roku

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2012: od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, Ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Osie jezdne

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla ciągników z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Dwie osie

12

18

1370,00

1530,00

18

25

1480,00

1580,00

25

31

1590,00

1680,00

31

1800,00

2100,00

Trzy osie i więcej

12

40

1850,00

1900,00

40

2000,00

2700,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 90(XV)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 24 listopada 2011 r.

do Uchwały Nr 90(XV)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 24 listopada 2011 roku

Stawki od podatku od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silikonowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa/ + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki pojazdu dla przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawki podatku dla przyczep i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

nie mniej niż

mniej niż

Jedna oś

12

18

120,00

170,00

18

25

270,00

380,00

25

580,00

640,00

Dwie osie

12

28

690,00

740,00

28

33

840,00

900,00

33

38

960,00

1370,00

38

1370,00

1790,00

Trzy osie i więcej

12

38

1070,00

1270,00

38

1270,00

1370,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »