| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 154/XVI/2011 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie wysokości podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 ,poz. 613 ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (MP z 2011 r. Nr 95, poz. 961), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.( M.P. 2011 r. Nr 95, poz. 962) oraz art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 r.:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej : stawka podatku w zł.

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 665

b) powyżej 5,5tony do 9 ton włącznie - 964

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.205

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Rodzaj pojazdu

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

dwie osie od 12 ton do mniej niż 15 ton

1.205

1.326

dwie osie od 15 ton i więcej

1.326

1.686

trzy osie od 12 ton do mniej niż 19 ton

1.205

1.446

trzy osie od 19 ton do mniej niż 23 ton

1.326

1.809

trzy osie od 23 ton i więcej

1.686

2.409

cztery osie i więcej od 12 ton do mniej niż 29 ton

2.409

2.651

cztery osie i więcej od 29 ton i więcej

2.409

2.772

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton. od 3,5 tony do 8 ton włącznie 1.084 powyżej 8 ton i poniżej 12 ton 1.446

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Rodzaj pojazdu

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi

dwie osie od 12 ton do mniej niż 25 ton

1.446

1.809

dwie osie od 25 ton do mniej niż31 ton

1.686

1.927

dwie osie od 31 ton do mniej niż 37 ton

1.686

2.142

dwie osie od 37 ton i więcej

1.686

2.290

trzy osie od 12 ton do mniej niz 37 ton

2.142

2.142

trzy osie od 37 ton do mniej niz 40 ton

2.163

2.163

trzy osie od 40 ton i więcej

2.409

2.772

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton 482

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Rodzaj pojazdu

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi

jedna oś od 12 ton do mniej niż 25 ton

603

844

jedna oś i od 25 ton i więcej

722

964

dwie osie od 12 ton do mniej niż 33 ton

726

1.084

dwie osie od 33 ton do mniej niż 38 ton

1.084

1.686

dwie osie od 38 ton i więcej

1.360

2.009

trzy osie od 12 ton do mniej niż 38 ton

1.084

1.686

trzy osie od 38 ton i więcej

1.114

1.686

7) od autobusu

a) o liczbie miejsc siedzących poniżej 30 - 1.446

b) o liczbie miejsc siedzących równej lub wyższej niż 30 miejsc- 1.566

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 540/LVII/2010 z dnia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości podatku od środków transportowych na 2011 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »