| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 157/XVI/2011 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych

Na podstawie art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969z późn. zm.) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. W zakresie wzorów deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. W zakresie wzoru informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego , leśnego (IN-1)stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały .

§ 5. Traci moc Uchwała 115/XV/2007 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych oraz Uchwała nr 75/VII/2011 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik Nr 1. DN-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik Nr 2. ZN-1A

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik Nr 3. ZN-1B

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik Nr 4. DR-1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik Nr 5. ZR-1A

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik Nr 6. ZR-1B

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik Nr 7. DL-1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik Nr 8. ZL-1A

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik Nr 9. ZL-1B

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik Nr 10. IN-1

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »