| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 157/XVI/2011 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych

Na podstawie art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969z późn. zm.) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. W zakresie wzorów deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. W zakresie wzoru informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego , leśnego (IN-1)stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały .

§ 5. Traci moc Uchwała 115/XV/2007 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych oraz Uchwała nr 75/VII/2011 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik Nr 1. DN-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik Nr 2. ZN-1A

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik Nr 3. ZN-1B

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik Nr 4. DR-1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik Nr 5. ZR-1A

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik Nr 6. ZR-1B

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik Nr 7. DL-1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik Nr 8. ZL-1A

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik Nr 9. ZL-1B

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 157/XVI/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 15 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik Nr 10. IN-1

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »