| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/138/2011 Rady Gminy Psary

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) RADA GMINY PSARY uchwala

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy w wysokości :

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3.5 tony i poniżej 12 ton w tym:

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach

Stawki podatku w złotych

powyżej 3,5t do 5,5t włącznie

567,00 zł

powyżej 5,5t do 9 włacznie

965,00 zł

powyżej 9t do mniej niż 12t

1 289,00 zł

b) równej 12 t lub wyższej, według poniższego zestawienia:

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

nie mniej niż

mniej niż

Stawki podatku w złotych

Dwie osie

12

15

434

611

15

611

1383

Trzy osie

12

19

560

726

19

23

726

1119

23

1119

1741

Cztery osie i więcej

12

27

737

1150

27

29

1150

1826

29

1826

2650,00

2)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 t do poniżej 12 t, według poniższego zestawienia:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawki podatku w złotych

od 3,5t do 7t włącznie

1 406,00 zł

powyżej 7t do poniżej 12

1 641,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 t, według poniższego zestawienia:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

25

294

530

25

31

618

1014

31

1559

2098,00

Trzy osie

12

40

1376

1903

40

1903

2746

3)przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 703,00 zł

4)przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

Jedna oś

12

25

196

353

25

353

620

Dwie osie

12

28

231

345

28

33

676

938

33

38

938

1426

38

1269

1876

Trzy osie i więcej

12

38

747

1039

38

1039

1415

5)Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc do siedzenia 1 406,00 zł

b) równej lub więcej niż 30 miejsc do siedzenia 1 756,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1)Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

2)Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Psary.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »