| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/186/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia  
8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), art. 5   i art. 6, ust. 12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustalić na terenie gminy Pszczyna stawki podatku od nieruchomości w   skali roku podatkowego w   następującej wysokości:  

 

1)  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części  

0,60zł,  
 

2)  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej:  

 

 

a)  

budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, z   uwzględnieniem lit. b, c, d,  

20,00zł,  

 

b)  

nowo wybudowanych budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu po raz pierwszy od 2011 roku, z   uwzględnieniem lit. c, i   lit. d,  

10,00zł,  

 

c)  

budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,  

4,00zł,  

 

d)  

pokoi noclegowych i   hotelowych.  

14,00zł,  

3)  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.  

9,50zł,  

 

4)  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków gospodarczych i   garaży trwale związanych z   gruntem.  

6,00zł,  

 

5)  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej stodół.  

3,50zł,  
 

6)  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.  

3,50zł,  


 

7)  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części.  

6,00zł,  
 

8)  

od budowli – sieci kanalizacyjnych i   wodociągowych oddanych do użytku po 30.06.2007 r. – od ich wartości.  

1,8%  

 

9)  

od budowli pozostałych – od ich wartości  

2%  
 

10)  

od gruntów:  

 

 

a)  

od 1   m 2   powierzchni gruntów związanych z   działalnością gospodarczą,  
z uwzględnieniem lit. b,  

0,70zł,  

 

b)  

od 1   m 2   powierzchni gruntów związanych z   działalnością gospodarczą prowadzoną na otwartych boiskach sportowych,  
 

0,22zł,  

 

c)  

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni,  

3,80zł,  

 

d)  

od 1   m 2   powierzchni dróg,  

0,05zł,  

 

e)  

od 1   m 2   powierzchni gruntów pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.  

0,22zł.  

 

 

 

 

§   2.   Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, z   zastrzeżeniem § 3, jest płatny  
w ratach, w   terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i   15 listopada roku podatkowego  
w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto bankowe w   ING Banku Śląskim S.A.   nr rachunku  
50 1050 1070 1000 0001 0136 6540   oraz w   drodze inkasa, zgodnie z   § 3   uchwały.  

§   3.   1.   Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie sołectw w   drodze inkasa.  

2.   Inkasentami będą sołtysi zgodnie z   obszarem działania.  

3.   Ustala się wynagrodzenie za inkaso w   wysokości 1% pobranych podatków.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
i poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w   miejscach publicznych, wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz podlega publikacji w   prasie lokalnej.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 r.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »