| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/186/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia  
8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), art. 5   i art. 6, ust. 12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustalić na terenie gminy Pszczyna stawki podatku od nieruchomości w   skali roku podatkowego w   następującej wysokości:  

 

1)  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części  

0,60zł,  
 

2)  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej:  

 

 

a)  

budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, z   uwzględnieniem lit. b, c, d,  

20,00zł,  

 

b)  

nowo wybudowanych budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu po raz pierwszy od 2011 roku, z   uwzględnieniem lit. c, i   lit. d,  

10,00zł,  

 

c)  

budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,  

4,00zł,  

 

d)  

pokoi noclegowych i   hotelowych.  

14,00zł,  

3)  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.  

9,50zł,  

 

4)  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków gospodarczych i   garaży trwale związanych z   gruntem.  

6,00zł,  

 

5)  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej stodół.  

3,50zł,  
 

6)  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.  

3,50zł,  


 

7)  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części.  

6,00zł,  
 

8)  

od budowli – sieci kanalizacyjnych i   wodociągowych oddanych do użytku po 30.06.2007 r. – od ich wartości.  

1,8%  

 

9)  

od budowli pozostałych – od ich wartości  

2%  
 

10)  

od gruntów:  

 

 

a)  

od 1   m 2   powierzchni gruntów związanych z   działalnością gospodarczą,  
z uwzględnieniem lit. b,  

0,70zł,  

 

b)  

od 1   m 2   powierzchni gruntów związanych z   działalnością gospodarczą prowadzoną na otwartych boiskach sportowych,  
 

0,22zł,  

 

c)  

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni,  

3,80zł,  

 

d)  

od 1   m 2   powierzchni dróg,  

0,05zł,  

 

e)  

od 1   m 2   powierzchni gruntów pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.  

0,22zł.  

 

 

 

 

§   2.   Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, z   zastrzeżeniem § 3, jest płatny  
w ratach, w   terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i   15 listopada roku podatkowego  
w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto bankowe w   ING Banku Śląskim S.A.   nr rachunku  
50 1050 1070 1000 0001 0136 6540   oraz w   drodze inkasa, zgodnie z   § 3   uchwały.  

§   3.   1.   Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie sołectw w   drodze inkasa.  

2.   Inkasentami będą sołtysi zgodnie z   obszarem działania.  

3.   Ustala się wynagrodzenie za inkaso w   wysokości 1% pobranych podatków.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
i poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w   miejscach publicznych, wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz podlega publikacji w   prasie lokalnej.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 r.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »