| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/188/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia  
8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustalić na terenie gminy roczne stawki podatku od środków transportowych  
w następujących wysokościach:  

 

1)  

od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

 

  a)  

powyżej 3,5 t  do 5,5 t włącznie:  

 

 

 

- rok produkcji do 1996 r. włącznie  

600,00zł,  

 

 

- rok produkcji po 1996 r.  

552,00zł,  

 

  b)  

powyżej 5,5 t do 9   t włącznie  

852,00zł,  

 

c)  

powyżej 9   t i   poniżej 12 t  

1056,00zł,  

 

d)  

od 12 t i   poniżej 16 t  

1308,00zł,  

 

e)  

od 16 t i   poniżej 24 t  

1656,00zł,  

 

f)  

od 24 t i   poniżej 29 t:  

 

 

 

- z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

2004,00zł,  

 

 

- z   innym systemem zawieszenia  

2364,00zł,  

 

g)  

od równej lub wyższej niż 29 t  

 

 

 

- z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

2004,00zł,  

 

 

- z   innym systemem zawieszenia, posiadających dwie lub trzy osie jezdne  

2448,00zł,  

 

 

- z   innym systemem zawieszenia, posiadających cztery i   więcej osi jezdnych  

2568,00zł,  

2)  

od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

 

 

a)  

od 3,5 t i   poniżej 12 t  

 

 

 

- rok produkcji do 1996 r. włącznie  

1404,00zł,  

 

 

- rok produkcji po 1996 r.  

1356,00zł,  

 

b)  

od 12 t i   poniżej 31 t  

1800,00zł,  

 

c)  

od 31 t i   poniżej 40 t:  

 

 

 

- z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za  równoważne  

1752,00zł,  

 

 

- z   innym systemem zawieszenia, posiadających dwie osie jezdne  

2028,00zł,  

 

 

- z   innym systemem zawieszenia, posiadających trzy osie jezdne  

1836,00zł,  

 

d)  

równej lub wyższej niż 40 t:  

 

 

 

- z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

1800,00zł,  

 

 

- z   innym systemem zawieszenia, posiadających dwie osie jezdne  

2364,00zł,  

 

 

- z   innym systemem zawieszenia, posiadających trzy osie jezdne  

2664,00zł,  

3)  

od przyczep i   naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:  

 

 

a)  

od 7   t i   poniżej 12 t :  

 

 

 

- rok produkcji do 1996 r. włącznie  

600,00zł,  

 

 

- rok produkcji po 1996 r.  

552,00zł,  

 

b)  

od 12 t do 24 t włącznie:  

 

 

 

- z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

708,00zł,  

 

 

- z   innym systemem zawieszenia  

984,00zł,  

 

c)  

powyżej 24 t i   poniżej 33 t  

1020,00zł,  

 

d)  

od 33 t do 36 t włącznie  

1356,00zł,  

 

e)  

powyżej 36 t:  

 

 

 

- z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

1404,00zł,  

 

 

- z   innym systemem zawieszenia  

1776,00zł,  

4)  

od autobusów w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

 

 

a)  

mniej niż 30 miejsc:  

 

 

 

- rok produkcji do 1996 r. włącznie  

996,00zł,  

 

 

- rok produkcji po 1996 r.  

948,00zł,  

 

b)  

równej lub wyższej niż 30 miejsc:  

 

 

 

- rok produkcji do 1996 r. włącznie  

1716,00zł,  

 

 

- rok produkcji po 1996 r.  

1668,00zł.  

 

 

 

 

§   2.   Podatek od środków transportowych osoby prawne i   fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej uiszczają bez wezwania w   kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w   ING Bank Śląski S.A.   nr rachunku  
50 1050 1070 1000 0001 0136 6540.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
i poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w   miejscach publicznych, wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz podlega publikacji w   prasie lokalnej.  

§   5.                 Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 r.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Leszek   Szczotka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »