| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/115/2011 Rady Miasta Radzionków

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2012

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst z 2010 r. Dz.U. Nr 95 poz. 613 z późn.zmianami)

1. *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie j- wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 302 zł.

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 524 zł.

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 646 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi

pneumatyczne lub

równoważne

inny system

zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

15

728

782

15

782

1 318

3 osie

12

21

842

896

21

1 070

1 660

4 osie i więcej

12

29

1 098

1 742

29

1 742

2 584

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 664 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi

pneumatyczne lub

równoważne

inny system

zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

31

728

970

31

1 488

2 042

3 osie

12

40

1 312

1 816

40

1 816

2 686

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 376 zł.

4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi

pneumatyczne lub

równoważne

inny system

zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

1 oś

12

25

406

420

25

430

592

2 osie

12

28

448

502

28

33

648

896

33

38

896

1 360

38

1 210

1 792

3 osie

12

38

714

994

38

994

1 350

5) od autobusu:

liczba miejsc

Autobusy

stawka podatku w złotych

mniej niż 30 miejsc

448

równej lub więcej niż 30 miejsc

502

§ 2.

Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr LVII /479/ 2010 z dnia 29 października 2010r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Bernard Skibiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Majtkowski

Analityk Expandera

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »