| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/118/2011 Rady Miasta Radzionków

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych *(1) ( jedn. tekst z 2010r. Dz.U.Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( jedn. tekst z 2006r. Dz. U .Nr 136 poz. 969) oraz art. 6 ust.9 ustawy a dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz .U. Nr 200, poz. 1682 z późn.zmianami)

1. *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje :

§ 1.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości i podatek rolny:

a) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości/ podatku rolnego (INR-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

b) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

c) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

d) określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości/podatku rolnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

e) określa się wzór załącznika do informacji o podatku od nieruchomości/podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

f) określa się wzór załącznika do informacji o podatku od nieruchomości/podatku rolnego oraz do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Informacja o pozostałych nieruchomościach” (IPN) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

g) określa się wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości/ podatku rolnego oraz do deklaracji na podatek rolny – „Wykaz gruntów” (WG) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśny:

a) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;

b) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 3.

Tracą moc Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVII/482/2010 z dnia 28 października 2010 roku oraz Nr II/18/2010 z dnia 13 grudnia 2010r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Bernard Skibiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/118/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik.Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/118/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik.Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/118/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zalacznik.Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/118/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zalacznik.Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/118/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Zalacznik.Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/118/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

Zalacznik.Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/118/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik7.doc

Zalacznik. Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/118/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik8.doc

Zalacznik.Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/118/2011
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik9.doc

Zalacznik.Nr 9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »