| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/137/2011 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.5 ust. 1 i ust.3 oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.)

Rada Miejska w Toszku

U c h w a l a:

§ 1.

Ustalić na terenie gminy i miasta Toszek następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów :

a) od 1 m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,84 zł

b) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł

c) od 1 m ² powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,21 zł

2. od budynków lub ich części :

a) od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,70 zł

b) od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,25 zł

c) od 1 m ² powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł

d) od 1 m ² powierzchni użytkowej związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działaności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł

e) od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,64 zł

3. od wartości budowli

a) budowle związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków 0,5 %

b) pozostałe budowle 2%

§ 2.

Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1. budynki i grunty lub ich części wykorzystywane w celach ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. budynki i grunty lub ich części zajęte na potrzeby opieki społecznej przez podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku a świadczące usługi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Toszek

3. budynki i grunty lub ich części wykorzystywane do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków

4. tereny rekreacyjno-sportowe nie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej

5. budynki i grunty lub ich części stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej ,o których mowa w art.3ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka

§ 4.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »