| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/137/2011 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.5 ust. 1 i ust.3 oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.)

Rada Miejska w Toszku

U c h w a l a:

§ 1.

Ustalić na terenie gminy i miasta Toszek następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów :

a) od 1 m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,84 zł

b) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł

c) od 1 m ² powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,21 zł

2. od budynków lub ich części :

a) od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,70 zł

b) od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,25 zł

c) od 1 m ² powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł

d) od 1 m ² powierzchni użytkowej związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działaności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł

e) od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,64 zł

3. od wartości budowli

a) budowle związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków 0,5 %

b) pozostałe budowle 2%

§ 2.

Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1. budynki i grunty lub ich części wykorzystywane w celach ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. budynki i grunty lub ich części zajęte na potrzeby opieki społecznej przez podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku a świadczące usługi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Toszek

3. budynki i grunty lub ich części wykorzystywane do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków

4. tereny rekreacyjno-sportowe nie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej

5. budynki i grunty lub ich części stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej ,o których mowa w art.3ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka

§ 4.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »