| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/138/2011 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Toszek na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt8 , art.40 ust 1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)oraz art.10 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95poz.613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Toszku :

U c h w a l a:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 t włącznie: 482,- zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie: 776,- zł

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton : 1.058,- zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

-Dopuszczalna masa całkowita / w tonach/

-2 osie

-Nie mniej niż

-Mniej niż

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

-Inny system zawieszenia osi

-

-Stawka podatku w złotych

-12

-13

-1.258,- zł

-1.324,- zł

-13

-14

-1.258,- zł

-1.324,- zł

-14

-15

-1.258,- zł

-1.324,- zł

-15

-

-1.876,- zł

-1.940,- zł

-

-

-3 osie

-

-Stawka podatku w złotych

-12

-17

-2.478,- zł

-2.542,- zł

-17

-19

-2.478,- zł

-2.542,- zł

-19

-21

-2.478,- zł

-2.542,- zł

-21

-23

-2.478,- zł

-2.542,- zł

-23

-25

-2.612,- zł

-2.676,- zł

-25

-

-2.612,- zł

-2.676,- zł

-

-4 osie i więcej

-

-Stawka podatku w złotych

-12

-25

-2.676,- zł

-2.756,- zł

-25

-27

-2.676,- zł

-2.756,- zł

-27

-29

-2.756,- zł

-2.810,- zł

-29

-31

-2.962,- zł

-2.968, zł

-31

-

-2.962,- zł

-2.968,- zł

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 788,- zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

-Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :ciągnik siodłowy +naczepa,ciągnik balastowy+przyczepa/w tonach/

-2 osie

-Nie mniej niż

-Mniej niż

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

-Inny system zawieszenia osi

-

-Stawka podatku w złotych

-12

-18

- 1.070,- zł

-1.150,- zł

-18

-25

-1.070,- zł

-1.150,- zł

-25

-31

-1.202,- zł

-1.284,- zł

-31

-

-1.718,- zł

-2.292,- zł

-

-3 osie

-

-Stawka podatku w złotych

-12

-40

-1.518,- zł

-2.098,- zł

-40

-

-2.530,- zł

-2.970,- zł

5) od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 494,- zł

6) od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

-dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

-1 oś

-Nie mniej niż

-Mniej niż

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

-Inny system zawieszenia osi

-

-Stawka podatku w złotych

-12

-18

-494,- zł

-562,- zł

-18

-25

-494,- zł

-562,- zł

-25

-

-696,- zł

-762,- zł

-

-2 osie

-

-Stawka podatku w złotych

-12

-28

-628,- zł

-696,- zł

-28

-33

-820,- zł

-1.138,- zł

-33

-38

-1.138,- zł

-1.730,- zł

-38

-

-1.540,- zł

-2.274,- zł

-

-3 osie

-

-Stawka podatku w złotych

-12

-38

-1.150,- zł

-1.552,- zł

-38

-

-1.260,- zł

-1.714,- zł

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

- mniejszej niż 30 miejsc: 628,- zł

- równej lub większej niż 30 miejsc 2.288,- zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobus będący własnością gminy wykorzystywany do dowozu dzieci do szkół.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »