| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm. ), art. 8, art. 9, art. 10 ust.1, 2 i 3, art. 12 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 962), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M.P. Nr 95, poz. 961 )

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala:

§ 1. Określa się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice stawki podatku od środków transportowych w skali roku podatkowego w następującej wysokości:

1. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               459,00zł

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               481,00zł                                                        

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               918,00zł

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               964,00zł                            

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               1.147,00zł

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               1.204,00zł                            

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej w zależności od zawieszenia osi jezdnych i liczby osi

1) równej 12 ton i niższej niż 18 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami 1.728, 00 zł

- z 3 osiami1.728, 00 zł

- z 4 osiami 1.728, 00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami 1.728,00 zł

- z 3 osiami 1.728,00 zł

- z 4 osiami 1.728,00 zł

2) równej 18 ton i niższej niż 26 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami               2.411,00 zł

- z 3 osiami               2.411,00 zł

- z 4 osiami               2.411,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami               2.530,00 zł

- z 3 osiami               2.530,00 zł

- z 4 osiami               2.530,00 zł

3) równej 26 ton i niższej niż 29 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami               2.530,00 zł

- z 3 osiami               2.530,00 zł

- z 4 osiami               2.530,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami               2.530,00 zł

- z 3 osiami               2.530,00 zł

- z 4 osiami               2.530,00 zł

4) równej 29 ton i wyższej

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami               2.785,00 zł

- z 3 osiami               2.785,00 zł

- z 4 osiami               2.785,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami               2.785,00 zł

- z 3 osiami               2.785,00 zł

- z 4 osiami               2.785,00 zł

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności od zawieszenia osi jezdnych i liczby osi

1) od 3,5 tony do poniżej 12 ton

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               1.491,00 zł

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               1.566,00 zł              

2) równej 12 ton do poniżej 31 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami               2.048,00 zł

- z 3 osiami               2.153,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami               2.153,00 zł

- z 3 osiami               2.153,00 zł

3) równej 31 ton do 36 ton włącznie

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami               2.153,00 zł

- z 3 osiami               2.153,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami               2.153,00 zł

- z 3 osiami               2.153,00 zł

4) powyżej 36 ton do poniżej 40 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami 2.270,00 zł

- z 3 osiami 2.270,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami 2.285,00 zł

- z 3 osiami 2.285,00 zł

5) równej 40 ton i wyższej

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

-               z 2 osiami 2.270,00 zł

-               z 3 osiami 2.270,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

-               z 2 osiami 2.285,00 zł

-               z 3 osiami 2.285,00 zł

4. od przyczepy lub naczepy ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ), która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą w zależności od zawieszenia osi jezdnych i liczby osi

1) od 7 ton do poniżej 12 ton               722,00 zł

2) równej 12 ton do poniżej 28 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 1 osią               964,00 zł

- z 2 osiami               964,00 zł

- z 3 osiami               964,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 1 osią               1.085,00 zł

- z 2 osiami               1.085,00 zł

- z 3 osiami               1.135,00 zł

3) równej 28 ton do 36 ton włącznie

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 1 osią               1.447,00 zł

- z 2 osiami               1.447,00 zł

- z 3 osiami               1.447,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 1 osią               1.566,00 zł

- z 2 osiami               1.566,00 zł

- z 3 osiami               1.566,00 zł

4) powyżej 36 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 1 osią               1.528,00 zł

- z 2 osiami               1.528,00 zł

- z 3 osiami               1.528,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 1 osią               1.528,00 zł

- z 2 osiami               1.528,00 zł

- z 3 osiami               1.528,00 zł

5. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

1) mniejszej niż 30 miejsc

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               1.263,00 zł

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               1.326,00 zł

2) równej 30 i więcej miejsc              

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               1.951,00 zł

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5               2.048,00 zł

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Traci moc uchwała Nr L/435/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »