| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/139/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 29 listopada 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm. ), art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, 2   i 3, art. 12b ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 20 października 2011 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 962) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. ( M.P. Nr 95, poz. 961 )  

Rada Miejska w   Czechowicach-Dziedzicach  
uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 10 listopada 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, w   § 1   wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w ust. 3   w pkt 5   lit.b  otrzymuje brzmienie:                

b)   inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

-                 z 2   osiami                 2.285,00 zł  

-                 z 3   osiami                 2.660,00 zł. ;

2)   w ust. 4   w pkt 4   lit. b otrzymuje brzmienie:  

b)   inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

-                 z 1   osią                 1.528,00 zł  

-                 z 2   osiami                 1.774,00 zł  

-                 z 3   osiami                 1.528,00 zł. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.  

§   3.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 r .  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Żelazny

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »