| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala

§ 1. 1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości (z zastrzeżeniem pkt. 2):

a) budynki lub ich części, budowle i grunty stanowiące własność (współwłasność) Gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

b) budynki i budowle oraz grunty z nimi związane wykorzystywane na działalność kulturalną w rozumieniu ustawy o z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z późn. zm.)

c) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność sportową, w rozumieniu ustawy o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 85 z późn. zm.) tj. stadiony i boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu: szatnie, zaplecze sanitarno-higieniczne, trybuny

d) budynki i budowle oraz grunty z nimi związane wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu/wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej

e) budynki wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami

f) grunty zajęte na cmentarze, ogrodzone wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na ich terenie tj. kaplice, budynki gospodarcze, budowle.

2) Zwolnienia wymienione w pkt. 1 ptkt b-e nie dotyczą budynków lub ich części wynajmowanych, wydzierżawionych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »