| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/305/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 604,36 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 833,60 zł

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 885,70 zł.

2)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t stawki określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t - 1.042,00 zł.

4)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t stawki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5)od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 268,84 zł.

6)od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7)od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 402,21 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.610,93 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/305/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/305/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Stawki dla ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/305/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

stawki podatku dla przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę calkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »