| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/305/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

1)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 604,36 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 833,60 zł

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 885,70 zł.

2)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t stawki określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t - 1.042,00 zł.

4)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t stawki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5)od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 268,84 zł.

6)od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7)od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 402,21 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.610,93 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/305/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/305/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Stawki dla ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/305/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

stawki podatku dla przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę calkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »