| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 137/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 8, art. 9, art.10, art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 rok o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

1) mniejszej niż 30 miejsc 956,00 zł.

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1754,00 zł.

2. od samochodów ciężarowych

1) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 648,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.010,00 zł.

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton 1.190,00 zł.

2) o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według poniższego zestawienia:

dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawki podatku (w złotych) w/g ilości osi jezdnych

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie jezdne

od 12

mniej niż 15

1 436,00

1436,00

od 15

1 756,00

1 756,00

trzy osie jezdne

od 12

mniej niż 23

1 862,00

1 862,00

od 23

2 074,00

2 074,00

cztery osie jezdne i więcej

od 12

mniej niż 29

2 286,00

2 286,00

od 29

2 510,00

2 608,00

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.224,00 zł.

2) równej lub wyższej niż 12 ton według poniższego zestawienia:

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach):

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

stawki podatku (w złotych) w/g ilości osi jezdnych

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie jezdne

od 12

mniej niż 25

1 754,00

1 754,00

od 25

mniej niż 31

1 862,00

1 862,00

od 31

do 36 włącznie

1 946,00

2 042,00

powyżej 36

1 946,00

2 062,00

trzy osie jezdne i więcej

od 12

mniej niż 40

1 862,00

1 862,00

od 40

2 510,00

2 686,00

4. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

1) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 956,00 zł.

2) równej lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według poniższego zestawienia:

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach):

naczepa + pojazd silnikowy,

przyczepa + pojazd silnikowy

stawki podatku (w złotych) w/g ilości osi jezdnych

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś jezdna

od 12

mniej niż 25

1 010,00

1 010,00

od 25

1 118,00

1 118,00

2 osie jezdne

od 12

mniej niż 33

1 224,00

1 224,00

od 33

mniej niż 38

1 382,00

1 382,00

od 38

1 806,00

1 806,00

3 osie jezdne i więcej

od 12

mniej niż 38

1 224,00

1 224,00

od 38

1 382,00

1 382,00

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej - nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 564/2009 roku Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 6. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »