| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 139/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżniejszymi zmianami), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomościach (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3. określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 4. Traci moc uchwała Nr 429/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 7. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 139/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 139/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 139/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik3.jpg

Dane o nieruchomościach


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 139/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Informacja w sprawie podatku rolnego


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 139/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Deklaracja na podatek rolny


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 139/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

Informacja w sprawie podatku leśnego


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 139/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik7.doc

Deklaracja na podatek leśny


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »