| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 139/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżniejszymi zmianami), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomościach (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3. określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 4. Traci moc uchwała Nr 429/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 7. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 139/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 139/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 139/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik3.jpg

Dane o nieruchomościach


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 139/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Informacja w sprawie podatku rolnego


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 139/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Deklaracja na podatek rolny


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 139/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

Informacja w sprawie podatku leśnego


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 139/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik7.doc

Deklaracja na podatek leśny


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »