| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/88/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r,o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z p.zm./, art.5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r, o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z p.zm), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961)

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok:

1. Od budynków:

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,70 zł

2) Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 19,00 zł

3) Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,45 zł

4) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,24 zł

5) Od pozostałych budynków , w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,36 zł

6) Od garaży wolnostojących od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,10 zł

7) Od budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,10 zł

2. Od gruntów :

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna - od 1 m2 powierzchni - 0,80 zł

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni - od 1 ha powierzchni - 4,33 zł

3) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,35 zł

3. Od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7 - 2%

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1) Budynki i grunty służące ochronie przeciwpożarowej

2) Budynki i grunty służące działalności sportowej.

3) Budynki, budowle i grunty służące zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków komunalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LII/290/10 Rady Gminy Świnna z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Mazurkiewicz

Partner – Senior Executive Search Consultant HRK S.A. /IRC Global Executive Search Partners posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, m.in. w branży finansowej i branży doradztwa personalnego. W latach 1998-2004 pracował dla szwajcarskich firm ubezpieczeniowych, m.in. na stanowiskach dyrektora regionalnego oraz dyrektora ds. rozwoju i szkoleń. Jako dyrektor departamentu szkoleń w dużej międzynarodowej organizacji stworzył i rozwinął system szkoleń dla kilku tysięcy przedstawicieli handlowych. Certyfikowany trener Insights Discovery. W swojej pracy zawodowej przeprowadził ponad 150 warsztatów z zakresu komunikacji, zarządzania, negocjacji i technik sprzedaży. W 2006 roku został partnerem zarządzającym HRK Financial Markets w HRK S.A. gdzie stworzył od podstaw zespół specjalizujący się w projektach rekrutacyjnych skierowanych do instytucji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego, od tego czasu miał okazję pracować dla ponad 120 klientów. Obecnie w HRK pozyskuje kandydatów na wysokie stanowiska dla wielu renomowanych instytucji finansowych i korporacji międzynarodowych oraz koordynuje realizację procesów rekrutacyjnych na stanowiska menedżerskie i eksperckie w obszarach: Banking & Insurance, Leasing & Financial Services, Legal & Profesional Services, FINANCE, SSC, BPO, HR, FMCG, RETAIL. Odpowiada za relacje z międzynarodową siecią IRC Global Executive Search Partners, nadzoruje Marketing, PR i innowacje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »