| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/88/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r,o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z p.zm./, art.5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r, o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z p.zm), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961)

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok:

1. Od budynków:

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,70 zł

2) Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 19,00 zł

3) Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,45 zł

4) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,24 zł

5) Od pozostałych budynków , w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,36 zł

6) Od garaży wolnostojących od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,10 zł

7) Od budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,10 zł

2. Od gruntów :

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna - od 1 m2 powierzchni - 0,80 zł

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni - od 1 ha powierzchni - 4,33 zł

3) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,35 zł

3. Od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7 - 2%

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1) Budynki i grunty służące ochronie przeciwpożarowej

2) Budynki i grunty służące działalności sportowej.

3) Budynki, budowle i grunty służące zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków komunalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LII/290/10 Rady Gminy Świnna z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »