| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia na rok 2012 opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatnosci tej opłaty oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso osobom uprawnionym do jej pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z p. zm.), art.18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z p.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje

§ 1. Wprowadza na rok 2012 opłatę od posiadania psów.

§ 2. Ustala wysokość stawek opłaty od posiadania psów :

1) Od posiadania jednego psa - 40 zł

2) Od posiadania każdego następnego psa - 45 zł

§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 31 maja 2012 r. w kasie Urzędu Gminy lub u sołtysa.

2. W przypadku nie uiszczenia należnej opłaty w terminie określonym niniejszą uchwałą, osobom zobowiązanym do jej uiszczenia dokona się wymiaru tej opłaty i przy jej poborze doliczy się odsetki za zwłokę w wysokości określonej w przepisach szczegółowych, zaś w stosunku do zalegających dokona się egzekucji administracyjnej.

3. Pobór opłaty od posiadania psów zleca się sołtysom poszczególnych sołectw wchodzących w skład gminy Świnna i od kwoty zainkasowanej przez nich przyznaje się prowizje w wysokości 10%.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »