| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia na rok 2012 opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatnosci tej opłaty oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso osobom uprawnionym do jej pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z p. zm.), art.18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z p.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje

§ 1. Wprowadza na rok 2012 opłatę od posiadania psów.

§ 2. Ustala wysokość stawek opłaty od posiadania psów :

1) Od posiadania jednego psa - 40 zł

2) Od posiadania każdego następnego psa - 45 zł

§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 31 maja 2012 r. w kasie Urzędu Gminy lub u sołtysa.

2. W przypadku nie uiszczenia należnej opłaty w terminie określonym niniejszą uchwałą, osobom zobowiązanym do jej uiszczenia dokona się wymiaru tej opłaty i przy jej poborze doliczy się odsetki za zwłokę w wysokości określonej w przepisach szczegółowych, zaś w stosunku do zalegających dokona się egzekucji administracyjnej.

3. Pobór opłaty od posiadania psów zleca się sołtysom poszczególnych sołectw wchodzących w skład gminy Świnna i od kwoty zainkasowanej przez nich przyznaje się prowizje w wysokości 10%.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »