| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/123/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm). art.6 a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:Dz.U.z 2006 r. Nr 136,poz.969 z późn.zm.),art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:Dz.U.z 2010 r. Nr 95,poz.613 z późn.zm.),art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U.Nr 200,poz. 1682 z późn.zm.) Rada Miejska w Wilamowicach, ustala co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXI/205/08 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.


§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od nia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/123/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/123/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/123/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/123/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »