| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/124/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia na 2012 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.z 2010 r. Nr. 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wilamowice:

1. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych:0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 21,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

2. Od budowli: 2 % według ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,79 zł od 1 m² powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: 4,33 zł od 1 ha powierzchni:

3) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,26 zł od 1 m² powierzchni, za wyjątkiem:

a) stanowiących drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których stawka wynosi: 0,01 zł od 1 m² powierzchni.

§ 2.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle, grunty wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu zadań związanych z niezawodową ochroną przeciwpożarową.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje budynków, lub ich części, budowli, gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust.1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLI/387/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie określenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »