| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących w Gminie Wilamowice:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 590,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie 994,00 zł

- powyżej 9,0 ton i mniej niż 12 ton 1.188,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.388,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton 820,00 zł

4. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.


5. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 958,00 zł

b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 1.912,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLI/388/10 Rady Miejskiej Wilamowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia na rok 2011 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »