| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 1/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b i pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513), zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół, zwany dalej „obszarem zagrożonym”, uznaje się teren ograniczony:

1)od północy: Kombinatem Koksochemicznym Zabrze S.A. Koksownia Jadwiga oraz drogą krajową DK88 aż do Osiedla Marii Skłodowskiej Curie w Zabrzu,

2)od zachodu: torami kolejowymi biegnącymi od drogi krajowej DK88 do Osiedla Wyzwolenia w Zabrzu, następnie granicą terenów zielonych do Potoku Bielszowskiego,

3)od południa: granicą lasu, a następnie torami kolejowymi, obejmując swym zasięgiem dzielnice Rudy Śląskiej: Bielszowice oraz Wirek,

4)od wschodu: linią kolejową przebiegającą przez dzielnice Rudy Śląskiej: Rudzka Kuźnica, Orzegów, Godula, Chebzie oraz Nowy Bytom - oznaczony na mapie stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1)organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół;

2)przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece.

2. Na obszarze zagrożonym nakazuje się niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół.

§ 3. Zakazy i nakazy określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru zagrożonego, do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 4. Osoby naruszające zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017 i poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 224, poz. 1340).

§ 5. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach zobowiązuje się do przeprowadzenia na obszarze zagrożonym przeglądu pasiek w celu dokonania oceny zagrożenia chorobą zgnilcem amerykańskim pszczół.

§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się organom gmin Ruda Śląska i Zabrze, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Gliwicach i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Katowicach, a nadzór nad jego wykonaniem Śląskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii.

§ 7. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w drodze obwieszczenia na terenie gmin Ruda Śląska i Zabrze.

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin, w których ma być stosowane.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk

Załącznik do Rozporządzenia Nr 1/11
Wojewody Śląskiego
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Zalacznik.JPG

CHZ4-55-11 obszar zagrozony (1)

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »