| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/87/11 Rady Gminy Godów

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1, art. 7 ust. 3 art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1)Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1m2 powierzchni - 0,77 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,99 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni - 0,29 zł

2)Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych, od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,67 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1m2 powierzchni użytkowej - 17,12 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,61 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,41 zł

e) garaży pozostałych, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,34 zł

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,15 zł

3)Od budowli - 2% ich wartości.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane wyłącznie na:

1)potrzeby działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2)realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

3)potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2. Grunty niesklasyfikowane oznaczone symbolem TR (tereny różne), TI (inne tereny komunikacyjne) i DR (droga) – za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »