| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/88/11 Rady Gminy Godów

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od samochodów ciężarowych:

1)Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony

- posiadających certyfikat Euro (EKGONZ) 404,00 zł

- nie posiadających certyfikatu Euro (EKGONZ) 530,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton

- posiadających certyfikat Euro (EKGONZ) 716,00 zł

- nie posiadających certyfikatu Euro (EKGONZ) 838,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

- posiadających certyfikat Euro (EKGONZ) 964,00 zł

- nie posiadających certyfikatu Euro (EKGONZ) 1090,00 zł

2)Od samochodów ciężarowych o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1118,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1242,00 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1242,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1556,00 zł

3)Od samochodów ciężarowych o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 19 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1180,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1366,00 zł

b) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1366,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1614,00 zł

c) równej lub wyższej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1552,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1958,00 zł

4)Od samochodów ciężarowych o liczbie osi cztery i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 27 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1366,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1802,00 zł

b) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1552,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2174,00 zł

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2054,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2958,00 zł

§ 2. Wysokość rocznych stawek podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

1)Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie 590,00 zł

- ciągniki o dopuszczelnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton 964,00 zł

2)Od ciągnika siodłowego lub balastowego o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1118,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1366,00 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1304,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1614,00 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1754,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2302,00 zł

3)Od ciągników siodłowych lub balastowych o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1548,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2140,00 zł

b) równej lub wyższej niż 40 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2140,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2978,00 zł

§ 3. Wysokość rocznych stawek podatku od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1)Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 404,00 zł

2)Od przyczep lub naczep, o liczbie osi jedna, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 248,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 398,00 zł

b) równą lub wyższą niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 398,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 698,00 zł

3)Od przyczep lub naczep o liczbie osi dwie, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 23 tony i mniejszą niż 28 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 260,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 386,00 zł

b) równą lub wyższą niż 28 ton i mniejszą niż 33 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 762,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1056,00 zł

c) równą lub wyższą niż 33 tony i mniejszą niż 38 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1056,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1606,00 zł

d) równą lub wyższą niż 38 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1432,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2302,00 zł

4)Od przyczep lub naczep o liczbie osi trzy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1172,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1590,00 zł

§ 4. Określa wysokość rocznych stawek podatku od autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia łącznie z siedzeniem kierowcy:

a) mniej niż 30 miejsc do siedzenia:

- autobusy posiadające certyfikat Euro (EKGONZ) 870,00 zł

- autobusy nie posiadające certyfikatu Euro (EKGONZ) 1242,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia:

- autobusy posiadające certyfikat Euro (EKGONZ) 1366,00 zł

- autobusy nie posiadające certyfikatu Euro (EKGONZ) 1864,00 zł

§ 5. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy nie przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eco Carport

Producent i dystrybutor wiat z drewna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »