| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/88/11 Rady Gminy Godów

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od samochodów ciężarowych:

1)Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony

- posiadających certyfikat Euro (EKGONZ) 404,00 zł

- nie posiadających certyfikatu Euro (EKGONZ) 530,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton

- posiadających certyfikat Euro (EKGONZ) 716,00 zł

- nie posiadających certyfikatu Euro (EKGONZ) 838,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

- posiadających certyfikat Euro (EKGONZ) 964,00 zł

- nie posiadających certyfikatu Euro (EKGONZ) 1090,00 zł

2)Od samochodów ciężarowych o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1118,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1242,00 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1242,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1556,00 zł

3)Od samochodów ciężarowych o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 19 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1180,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1366,00 zł

b) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1366,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1614,00 zł

c) równej lub wyższej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1552,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1958,00 zł

4)Od samochodów ciężarowych o liczbie osi cztery i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 27 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1366,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1802,00 zł

b) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1552,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2174,00 zł

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2054,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2958,00 zł

§ 2. Wysokość rocznych stawek podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

1)Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie 590,00 zł

- ciągniki o dopuszczelnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton 964,00 zł

2)Od ciągnika siodłowego lub balastowego o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1118,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1366,00 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1304,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1614,00 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1754,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2302,00 zł

3)Od ciągników siodłowych lub balastowych o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1548,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2140,00 zł

b) równej lub wyższej niż 40 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2140,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2978,00 zł

§ 3. Wysokość rocznych stawek podatku od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1)Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 404,00 zł

2)Od przyczep lub naczep, o liczbie osi jedna, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 248,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 398,00 zł

b) równą lub wyższą niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 398,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 698,00 zł

3)Od przyczep lub naczep o liczbie osi dwie, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 23 tony i mniejszą niż 28 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 260,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 386,00 zł

b) równą lub wyższą niż 28 ton i mniejszą niż 33 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 762,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1056,00 zł

c) równą lub wyższą niż 33 tony i mniejszą niż 38 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1056,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1606,00 zł

d) równą lub wyższą niż 38 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1432,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2302,00 zł

4)Od przyczep lub naczep o liczbie osi trzy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1172,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1590,00 zł

§ 4. Określa wysokość rocznych stawek podatku od autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia łącznie z siedzeniem kierowcy:

a) mniej niż 30 miejsc do siedzenia:

- autobusy posiadające certyfikat Euro (EKGONZ) 870,00 zł

- autobusy nie posiadające certyfikatu Euro (EKGONZ) 1242,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia:

- autobusy posiadające certyfikat Euro (EKGONZ) 1366,00 zł

- autobusy nie posiadające certyfikatu Euro (EKGONZ) 1864,00 zł

§ 5. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy nie przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Kancelaria Prawa Pracy

Warszawska kancelaria specjalizująca się wyłącznie w pomocy pracodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »