| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 53/X/2011 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w roku podatkowym 2012


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych) jt. Dz.U z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2012 roku (MP Nr 95, poz. 961) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m ² powierzchni : 0,64zł.
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - od 1 m ² powierzchni : 0,14zł.
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni : 4,24zł.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1 m ² powierzchni użytkowej : 0,50zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej:
- od działalności produkcyjnej i usługowej: 14,58zł.
- od działalności handlowej: 17,69zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ² powierzchni użytkowej : 10,05zł.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m ² powierzchni użytkowej: 4,37zł.
e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m ² powierzchni użytkowej: 3,68zł.
f) od garaży od 1m ² powierzchni użytkowej: 3,68zł.
g) od domków letniskowych od 1m ² powierzchni użytkowej: 6,32zł.
h) pozostałych od 1m ² powierzchni użytkowej: 3,53zł.
3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki związane z działalnością przeciwpożarową.
§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości - budynki, budowle, grunty, nieruchomości lub ich części stanowiące własność gminy, a oddane w posiadanie zależne innych osób prawnych lub ich jednostek organizacyjnych służące do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marian Kaźmierczak
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »