| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 53/X/2011 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w roku podatkowym 2012


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych) jt. Dz.U z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2012 roku (MP Nr 95, poz. 961) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m ² powierzchni : 0,64zł.
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - od 1 m ² powierzchni : 0,14zł.
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni : 4,24zł.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1 m ² powierzchni użytkowej : 0,50zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej:
- od działalności produkcyjnej i usługowej: 14,58zł.
- od działalności handlowej: 17,69zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ² powierzchni użytkowej : 10,05zł.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m ² powierzchni użytkowej: 4,37zł.
e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m ² powierzchni użytkowej: 3,68zł.
f) od garaży od 1m ² powierzchni użytkowej: 3,68zł.
g) od domków letniskowych od 1m ² powierzchni użytkowej: 6,32zł.
h) pozostałych od 1m ² powierzchni użytkowej: 3,53zł.
3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki związane z działalnością przeciwpożarową.
§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości - budynki, budowle, grunty, nieruchomości lub ich części stanowiące własność gminy, a oddane w posiadanie zależne innych osób prawnych lub ich jednostek organizacyjnych służące do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marian Kaźmierczak
 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »