| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/221/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/92/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2007r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (ze zmianą: Uchwała Nr XII/108/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala :

§ 1.

Uchyla się Uchwałę Nr XI/92/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2007r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (ze zmianą: Uchwała Nr XII/108/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r.) ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego odpowiednio: z dnia 8 czerwca 2007r. Nr 99, poz. 2022 oraz z dnia 17 lipca 2007r. Nr 116, poz. 2357 z zachowaniem praw nabytych w § 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »