| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/92/11 Rady Miasta Poręba

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) i art.18a, art.19 pkt 1lit.f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹ ( tekst jednolity : Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z poźń. zm. ) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012r. ( M.P.Nr 95, poz. 961).

Rada Miasta Poręba
u c h w a l a :

§ 1. Ustalić na terenie miasta Poręba roczną stawkę opłaty od posiadania psów pobieraną od osób fizycznych posiadających psy , nie objęte ustawowym zwolnieniem w wysokości - 30,00 zł.

§ 2. Opłata jest płatna z góry bez wezwania do końca roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa, przy czym w tym przypadku opłatę opłaca się w wysokości odpowiedniej do ilości miesięcy pozostałych do końca roku , licząc od miesiąca, w którym nastąpiło wejście w posiadanie psa.

§ 3. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta lub w kasie Urzędu Miasta Poręba.

§ 4. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa . Inkasentami opłaty są jednostki administrujące zasobami mieszkaniowymi na obszarze miasta Poręba, wyszczególnione w § 5 uchwały.

§ 5. Prowizja w wysokości 12% od zainkasowanych sum opłaty przysługuje następującym inkasentom :

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Poręba” w Porębie.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Porębie.

§ 6. Inkasenci określeni w § 5 uchwały , zobowiązani są do odprowadzenia zebranej opłaty od posiadania psa w terminie do 10 dnia miesiąca po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Urzędu Miasta .

§ 7. Traci moc Uchwała Nr L/333/10 Rady Miasta Poręba z dnia 5 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów od osób fizycznych na rok 2011.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba .

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »