| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/95/11 Rady Miasta Poręba

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),art.8, art.9, art.10 ,art. 12 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95,poz.613 z późń. zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P.Nr 95,poz.961.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r.( M.P.Nr 95,poz.962.).

Rada Miasta Poręba
uchwala:

§ 1. Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych i osobach prawnych ,będących właścicielami środków transportowych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej:

a) pojazdy powyżej 3,5t do 5,5t włącznie - 600,00 zł

b) pojazdy powyżej 5,5t do 9t włącznie - 1.000,00 zł

c) pojazdy powyżej 9t i poniżej 12t - 1.200,00 zł

2) równej lub wyższej niż 12t

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

15

1.600,00

1.800,00

15

1.800,00

2.000,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

19

1.200,00

1.600,00

19

25

1.800,00

2.000,00

25

2.100,00

2.200,00

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

25

1.750,00

2.050,00

25

27

1.800,00

2.100,00

27

29

1.850,00

2.150,00

29

31

1.900,00

2.560,00

31

1.950,00

2.560,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12ton 1.400,00zł

4) równej lub wyższej niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

25

1.300,00

1.400,00

25

31

1.500,00

1.700,00

31

36

1.700,00

2.023,00

36

1.750,00

2.023,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

36

1.884,00

1.956,00

36

38

1.980,00

2.580,00

38

2.364,00

2.580,00

5) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -1.344,00 zł

6) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzaną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

25

1.000,00

1.233,00

25

1.200,00

1.439,00

2 osie

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

28

1.100,00

1.200,00

28

33

1.200,00

1.300,00

33

36

1.300,00

1.703,00

36

1.400,00

1.774,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

38

1.400,00

1.500,00

38

1.700,00

1.800,00

7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

a) mniej niż 30 miejsc - 1.400,00zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.600,00zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/247/09 Rady Miasta Poręba z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych wraz ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XLI/261/10 Rady Miasta Poręba z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX /247/09 Rady Miasta Poręba z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »