| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/95/11 Rady Miasta Poręba

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),art.8, art.9, art.10 ,art. 12 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95,poz.613 z późń. zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P.Nr 95,poz.961.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r.( M.P.Nr 95,poz.962.).

Rada Miasta Poręba
uchwala:

§ 1. Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych i osobach prawnych ,będących właścicielami środków transportowych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej:

a) pojazdy powyżej 3,5t do 5,5t włącznie - 600,00 zł

b) pojazdy powyżej 5,5t do 9t włącznie - 1.000,00 zł

c) pojazdy powyżej 9t i poniżej 12t - 1.200,00 zł

2) równej lub wyższej niż 12t

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

15

1.600,00

1.800,00

15

1.800,00

2.000,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

19

1.200,00

1.600,00

19

25

1.800,00

2.000,00

25

2.100,00

2.200,00

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

25

1.750,00

2.050,00

25

27

1.800,00

2.100,00

27

29

1.850,00

2.150,00

29

31

1.900,00

2.560,00

31

1.950,00

2.560,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12ton 1.400,00zł

4) równej lub wyższej niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

25

1.300,00

1.400,00

25

31

1.500,00

1.700,00

31

36

1.700,00

2.023,00

36

1.750,00

2.023,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

36

1.884,00

1.956,00

36

38

1.980,00

2.580,00

38

2.364,00

2.580,00

5) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -1.344,00 zł

6) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzaną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

25

1.000,00

1.233,00

25

1.200,00

1.439,00

2 osie

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

28

1.100,00

1.200,00

28

33

1.200,00

1.300,00

33

36

1.300,00

1.703,00

36

1.400,00

1.774,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

12

38

1.400,00

1.500,00

38

1.700,00

1.800,00

7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

a) mniej niż 30 miejsc - 1.400,00zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.600,00zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/247/09 Rady Miasta Poręba z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych wraz ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XLI/261/10 Rady Miasta Poręba z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX /247/09 Rady Miasta Poręba z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Żaneta Urawska

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »