| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 95,poz.613 z późn. zm. ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Monitor Polski nr 95 poz. 961) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (Monitor Polski nr 95 poz. 962 ) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach u c h w a l a

§ 1. Ustala stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

powyżej 3,5

do 5,5 włącznie

662,-

powyżej 5,5

do 9 włącznie

1 094,-

powyżej 9

Poniżej 12

1 302,-

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

12

13

2 094,-

2 094,-

13

14

2 198,-

2 198,-

14

15

2 250,-

2 250,-

15

2 302,-

2 302,-

3 osie

12

17

2 146,-

2 146,-

17

19

2 178,-

2 178,-

19

21

2 198,-

2 198,-

21

23

2 240,-

2 240,-

23

25

2 250-

2 250,-

25

2 302,-

2 302,-

4 osie i więcej

12

25

2 146,-

2 146,-

25

27

2 198,-

2 198,-

27

29

2 250,-

2 250,-

29

31

2 302,-

2 614,-

31

2 324,-

2 614,-

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

3,5

12

1 524,-

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

12

18

1 854,-

1 854,-

18

25

1 864,-

1 864,-

25

31

1 886,-

1 886,-

31

1 906,-

2 052,-

3 osie

12

40

1 934,-

1 934,-

40

2 386,-

2 698,-

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie miej niż

Mniej niż

7

12

1 094,-

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

12

18

1 084,-

1 084,-

18

25

1 114,-

1 114,-

25

1 186,-

1 186,-

2 osie

12

28

1 186,-

1 186,-

28

33

1 260,-

1 260,-

33

38

1 386,-

1 386,-

38

1 686,-

1 802,-

3 osie

12

38

1 310,-

1 310,-

38

1 436,-

1 436,-

7. Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

1

poniżej 30 miejsc

662,-

2

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 934,-

§ 2. Podatek można regulować w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub dokonywać wpłat na rachunek bankowy budżetu gminy w: BS Gliwice O/ Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XL/319/09 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1. W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. W sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pyskowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012roku.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »