| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 95,poz.613 z późn. zm. ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Monitor Polski nr 95 poz. 961) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (Monitor Polski nr 95 poz. 962 ) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach u c h w a l a

§ 1. Ustala stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

powyżej 3,5

do 5,5 włącznie

662,-

powyżej 5,5

do 9 włącznie

1 094,-

powyżej 9

Poniżej 12

1 302,-

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

12

13

2 094,-

2 094,-

13

14

2 198,-

2 198,-

14

15

2 250,-

2 250,-

15

2 302,-

2 302,-

3 osie

12

17

2 146,-

2 146,-

17

19

2 178,-

2 178,-

19

21

2 198,-

2 198,-

21

23

2 240,-

2 240,-

23

25

2 250-

2 250,-

25

2 302,-

2 302,-

4 osie i więcej

12

25

2 146,-

2 146,-

25

27

2 198,-

2 198,-

27

29

2 250,-

2 250,-

29

31

2 302,-

2 614,-

31

2 324,-

2 614,-

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

3,5

12

1 524,-

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

12

18

1 854,-

1 854,-

18

25

1 864,-

1 864,-

25

31

1 886,-

1 886,-

31

1 906,-

2 052,-

3 osie

12

40

1 934,-

1 934,-

40

2 386,-

2 698,-

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie miej niż

Mniej niż

7

12

1 094,-

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

12

18

1 084,-

1 084,-

18

25

1 114,-

1 114,-

25

1 186,-

1 186,-

2 osie

12

28

1 186,-

1 186,-

28

33

1 260,-

1 260,-

33

38

1 386,-

1 386,-

38

1 686,-

1 802,-

3 osie

12

38

1 310,-

1 310,-

38

1 436,-

1 436,-

7. Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

1

poniżej 30 miejsc

662,-

2

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 934,-

§ 2. Podatek można regulować w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub dokonywać wpłat na rachunek bankowy budżetu gminy w: BS Gliwice O/ Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XL/319/09 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1. W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. W sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pyskowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012roku.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »