| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Gminy Rudnik

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia zasad poboru i wysokości opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Rudnik przy sprzedaży:

-z ręki, kosza, innego naczynia ,pojemnika czy urządzenia ustawionego na podłożu w wysokości 40 zł;

-ze stołu w wysokości 40 zł;

-z samochodu osobowego lub ciężarowego w wysokości 40 zł.

§ 2.

1. Opłatę targową uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Rudniku lub do rąk inkasenta.

2. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą rozpoczęcia sprzedaży.

§ 3.

Określić w Gminie Rudnik do poboru opłaty targowej następujących inkasentów:

Brzeźnica Widenka Grażyna

Czerwięcice Jarosz Hubert

Gamów Pendziałek Stefania

Grzegorzowice Górkiewicz Urszula

Jastrzębie Meyer Hubert

Lasaki Sekuła Walter

Ligota Książęca Serzisko Norbert

Łubowice Badurczyk Urszula

Modzurów Siwoń Urszula, Krzykała Alicja, Fojcik Ryszard

Ponięcice Stępińska Renata

Rudnik Rosa Marta

Sławienko Pendziałek Stefania

Sławików Grabowski Józef

Strzybnik Szramek Maria

Szonowice Lassak Karina

§ 4.

Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 30% zainkasowanej kwoty.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Rudnik Nr II/14/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz rozplakatowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kazimierz Lach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »