| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15.108.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

1) mieszkalnych na wszystkich kondygnacjach (w tym od piwnic, poddaszy oraz garaży w budynkach mieszkalnych) - 0,64 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,75 zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,91 zł,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,93 zł.

2. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni - 0,78 zł,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 hektara powierzchni - 4,22 zł,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni - 0,34 zł.

3. Określa się wysokość stawek podatku od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie korzystające z takiego zwolnienia z mocy ustawy grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (symbol „dr”), które nie zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr XLVIII/408/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości, zmieniona uchwałą nr III/15/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 10 grudnia 2010 r. oraz uchwałą nr 12.78.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 26 sierpnia 2011 r.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Miasta Rydułtowy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »