| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 10, art. 12 ust. 4, art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2012 r. (M.P z 25 października 2011r. Nr 95, poz. 961), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. z dnia 25 października 2011 r., Nr 95, poz 962) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 ze zm.). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

-samochody posiadające katalizatory spalin wyprodukowane po roku 1995

543,70 zł

794,60 zł

961,90 zł

-samochody posiadające katalizator i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

616,90 zł

920,00 zł

1 118,70 zł

- nie posiadające katalizatora spalin i wyprodukowane po roku 1995

669,10 zł

1 035,00 zł

1 338,20 zł

- nie posiadające katalizatora spalin i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

710,90 zł

1 191,90 zł

1 401,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

653,40 zł

1 097,80 zł

13

14

763,20 zł

1 202,30 zł

14

15

867,80 zł

1 306,90 zł

15

1 097,80 zł

1 735,50 zł

trzy osie

12

17

1 202,30 zł

1 861,00 zł

17

19

1 306,90 zł

1 965,50 zł

19

21

1 411,40 zł

2 070,10 zł

21

23

1 526,40 zł

2 122,40 zł

23

25

1 631,00 zł

2 195,50 zł

25

1 746,00 zł

2 300,10 zł

cztery osie i więcej

12

25

1 777,30 zł

2 300,10 zł

25

27

1 934,20 zł

2 404,60 zł

27

29

2 038,70 zł

2 456,90 zł

29

31

2 143,30 zł

2 613,70 zł

31

2 143,30 zł

2 613,70 zł

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów, od 3,5 tony i po niżej 12 ton.

Ciągniki wyprodukowane

w 1995 r. i wcześniej

po 1995 r.

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie

1 338,20 zł

1 233,70 zł

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1 505,50 zł

1 589,20 zł

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

1 610,10 zł

1 819,20 zł

18

25

1 662,30 zł

1 871,40 zł

25

31

1 714,60 zł

1 934,20 zł

31

1 819,20zł

2 080,50 zł

trzy osie

12

40 włącznie

1 934,20 zł

2 028,50 zł

powyżej 40

2 143,30 zł

2 666,00 zł

5. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 285,97 zł .

6. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Os jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

752,80 zł

1 003,70 zł

18

25

857,30 zł

1 076,90 zł

25

961,90 zł

1 286,00 zł

dwie osie

12

28

1 076,90 zł

1 338,20 zł

28

33

1 199,30 zł

1 463,70 zł

33

38

1 304,90 zł

1 612,30 zł

38

1 411,40 zł

1 762,00 zł

trzy osie

12

do 38 włącznie

1 559,00 zł

1 612,30 zł

powyżej 38

1 819,20 zł

2 028,30 zł

7. Od autobusów:

AUTOBUSY WYPRODUKOWANE

W 1995 i wcześniej

Po 1995 roku

Mniej niż 30 miejsc

1 599,60 zł

1 557,80 zł

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

2 028,30 zł

1 934,20 zł

§ 2. Oprócz zwolnień, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1. Autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej oraz przewozu dzieci szkolnych – nieprzeznaczonych na działalność gospodarczą.

2. Samochody bez względu na masę całkowitą wykorzystywane dla potrzeb usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości i porządku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych , porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej – nieprzeznaczonych na działalność gospodarczą.

3. Ciągniki siodłowe i balastowe oraz przyczepy i naczepy poniżej 12 ton dopuszczalnej masy całkowitej wykorzystywane dla potrzeb porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej – nieprzeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/315/2010 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2011.

§ 5. 1. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kietlińska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »