| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 10, art. 12 ust. 4, art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2012 r. (M.P z 25 października 2011r. Nr 95, poz. 961), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. z dnia 25 października 2011 r., Nr 95, poz 962) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 ze zm.). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

-samochody posiadające katalizatory spalin wyprodukowane po roku 1995

543,70 zł

794,60 zł

961,90 zł

-samochody posiadające katalizator i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

616,90 zł

920,00 zł

1 118,70 zł

- nie posiadające katalizatora spalin i wyprodukowane po roku 1995

669,10 zł

1 035,00 zł

1 338,20 zł

- nie posiadające katalizatora spalin i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

710,90 zł

1 191,90 zł

1 401,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

653,40 zł

1 097,80 zł

13

14

763,20 zł

1 202,30 zł

14

15

867,80 zł

1 306,90 zł

15

1 097,80 zł

1 735,50 zł

trzy osie

12

17

1 202,30 zł

1 861,00 zł

17

19

1 306,90 zł

1 965,50 zł

19

21

1 411,40 zł

2 070,10 zł

21

23

1 526,40 zł

2 122,40 zł

23

25

1 631,00 zł

2 195,50 zł

25

1 746,00 zł

2 300,10 zł

cztery osie i więcej

12

25

1 777,30 zł

2 300,10 zł

25

27

1 934,20 zł

2 404,60 zł

27

29

2 038,70 zł

2 456,90 zł

29

31

2 143,30 zł

2 613,70 zł

31

2 143,30 zł

2 613,70 zł

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów, od 3,5 tony i po niżej 12 ton.

Ciągniki wyprodukowane

w 1995 r. i wcześniej

po 1995 r.

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie

1 338,20 zł

1 233,70 zł

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1 505,50 zł

1 589,20 zł

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

1 610,10 zł

1 819,20 zł

18

25

1 662,30 zł

1 871,40 zł

25

31

1 714,60 zł

1 934,20 zł

31

1 819,20zł

2 080,50 zł

trzy osie

12

40 włącznie

1 934,20 zł

2 028,50 zł

powyżej 40

2 143,30 zł

2 666,00 zł

5. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 285,97 zł .

6. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Os jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

752,80 zł

1 003,70 zł

18

25

857,30 zł

1 076,90 zł

25

961,90 zł

1 286,00 zł

dwie osie

12

28

1 076,90 zł

1 338,20 zł

28

33

1 199,30 zł

1 463,70 zł

33

38

1 304,90 zł

1 612,30 zł

38

1 411,40 zł

1 762,00 zł

trzy osie

12

do 38 włącznie

1 559,00 zł

1 612,30 zł

powyżej 38

1 819,20 zł

2 028,30 zł

7. Od autobusów:

AUTOBUSY WYPRODUKOWANE

W 1995 i wcześniej

Po 1995 roku

Mniej niż 30 miejsc

1 599,60 zł

1 557,80 zł

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

2 028,30 zł

1 934,20 zł

§ 2. Oprócz zwolnień, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1. Autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej oraz przewozu dzieci szkolnych – nieprzeznaczonych na działalność gospodarczą.

2. Samochody bez względu na masę całkowitą wykorzystywane dla potrzeb usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości i porządku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych , porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej – nieprzeznaczonych na działalność gospodarczą.

3. Ciągniki siodłowe i balastowe oraz przyczepy i naczepy poniżej 12 ton dopuszczalnej masy całkowitej wykorzystywane dla potrzeb porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej – nieprzeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/315/2010 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2011.

§ 5. 1. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »