| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie stawek dziennych opłaty miejscowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 17, art. 19 pkt. 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2012 r. (M.P z 2011r. Nr 95, poz. 961). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości: 1,40 zł za każdy dzień pobytu.

§ 2. 1. Opłata jest płatna z góry za cały okres pobytu.

2. 2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, kierujące hotelami, motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi lub wycieczkowymi, kwaterami prywatnymi, schroniskami, kampingami, polami biwakowymi, albo podobnymi obiektami usługowymi, od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

3. Opłatę miejscową pobiera się na terenie Gminy Jeleśnia.

4. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na terenie Gminy Jeleśnia, w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

5. Inkasenci opłaty winni dokonywać rozliczenia wpływów z budżetem gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, odprowadzając je na konto gminy lub wpłacając do kasy Urzędu Gminy.

6. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/317/2010 Rady Gmina Jeleśnia z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek dziennych opłaty miejscowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na rok 2011 r.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »