| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 77/XI/2011 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (MP Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Kroczyce uchwala:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - zł. 0,78 od 1m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - zł. 4,33 od 1ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - zł. 0,20 od 1m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych zł. 0,55 od 1m2 powierzchni
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - zł. 19,95od 1m2 powierzchni
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - zł. 10,24 od 1m2 powierzchni
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - zł. 3,50 od 1m2 powierzchni
e) pozostałych:
- budynków letniskowych - zł. 7,36 od 1m2 powierzchni
- garaży i pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - zł. 4,30 od 1m2 powierzchni
3. Od budowli: - 2% ich wartości
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Grunty, budynki i budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.
2. Grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu i wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.
3. Grunty, budynki i budowle służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie ratownictwa górskiego, wodnego i drogowego.
4. Grunty, budynki i budowle służące do wykonywania zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
5. Grunty, budynki i budowle służące do wykonywania zadań z zakresu kultury.
6. Grunty i budynki służące do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej.
7. Grunty, budynki i budowle służące do wykonywania zadań w zakresie sportu i rekreacji.
8. Grunty, budynki i ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.
9. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako tereny komunikacyjne - drogi oznaczone symbolem „dr” nie podlegające wyłączeniu art.2 ust.3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 4. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Karoń
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »