| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XI.58.2011 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844, z późn. zm.) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r., w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 95, poz. 961) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. Nr 95 , poz. 962 po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVI/744/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzyżanowice, oraz rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/48/2010 Rady Gminy z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krzyżanowice w 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak

Załącznik do Uchwały Nr 0007.XI.58.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.0007.XI.58.2011 z dnia 24.11.2011 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »