| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 174/XIV/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2012r

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.); art. 6 i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. (M.P. z 2011r. nr 95 poz.969 )w wysokości 74,18zł za 1dt, obniża się do kwoty 50,00zł za 1 dt.

§ 2. Określa się:

1) wzór informacji o gruntach dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miasta Lubliniec Nr 26/II/2010 z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2011r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 174/XIV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

informacja rol. ZAŁ. NR 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 174/XIV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

deklaracja rol. zał. nr 2

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »