| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 176/XIV/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.); art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z 2011r. Nr 95, poz.961) i obwieszczeniem Ministra Finasów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 962) Rada Miejska w Lublińcu, uwzględniając rodzaj środka transportowego, jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masą całkowitą, liczbę osi, nacisk siodła ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia, uchwala, co następuje:

§ 1. Podatek od jednego środka transportowego w stosunku rocznym wynosi:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 590,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 950,00 zł

c) powyżej 9 t do 12 t - 1.190,00 zł

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej, niż 12 ton. Stawki podatku zawiera załącznik nr 1.

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t - 1.250,00 zł

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. Stawki podatku zawiera załącznik nr 2.

5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t - 590,00 zł, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

6) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Stawki podatku zawiera załącznik nr 3.

7) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.290,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.540,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 28/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 176/XIV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik transp. ZAŁ NR 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 176/XIV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik transp. ZAŁ. NR 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 176/XIV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik transp. ZAŁ. NR 3

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »