| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/110/2011 Rady Gminy Tworóg

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 180, poz. 1109, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306; z 2011 r. Nr 43, poz. 173, Nr 106, poz. 622 oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.) Monitor Polski z dnia 25.10.2011 roku Nr 95

Rada Gminy Tworóg uchwala:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Tworóg

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.

Ustala dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Tworóg w wysokości 2,00 zł od każdego rozpoczętego metra kwadratowego powierzchni zajmowanej na potrzeby handlu.

§ 3.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4.

1) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2) Pobór opłaty targowej powierza się w miejscowości Brynek Panu Januszowi Kaszuba zam. Brynek, ul.Boczna 4, w miejscowości Boruszowice - Hanusek Panu Marianowi Łuczak zam. Boruszowice, ul. Traugutta 2A, w miejscowości Koty Panu Wojciechowi Kontnemu zam. Koty, ul. Polna 6, w miejscowości Mikołeska Pani Gabrieli Szram zam. Mikołeska, ul. Brusiecka 25, w miejscowości Nowa Wieś Tworoska Pani Reginie Mika zam. Nowa Wieś Tworoska, ul. Wiejska 105, w miejscowości Połomia Panu Stefanowi Paś zam. Tarnowskie Góry, ul. Ułańska 11D, w miejscowości Świniowice Pani Teresie Ziaja zam. Świniowice ul. Wiejska 67A, w miejscowości Tworóg Panu Krzysztofowi Postułka zamieszkałego Tworóg ul. Zamkowa 27, w miejscowości Wojska Panu Janowi Siwiec zam. Wojska, ul. Powstańców Śląskich 73/4.

3) Ustala się wynagrodzenie inkasenta, za pobór opłaty targowej w wysokości 25% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4) Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, na 5 dzień roboczy po zakończeniu kwartału I, II, III, a za IV kwartał dzień 31 grudnia roku podatkowego lub ostatni dzień roboczy na rachunek Gminy Tworóg

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr L VIII/579/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Łukoszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »