| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/10/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia.

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:

§ 1

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od dokonywanej sprzedaży na targowiskach w wysokości określonej w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

3. Targowiskami, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

§ 2


1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Do pobierania opłaty powołać inkasentów:

1) Urszulę Podbioł – zam. w Bieruniu przy ul. Jagiełły 24;

2) Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o., ul. Lompy 11, 41-806 Zabrze;

3) Pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w wysokości 15% prowizji od pobranej opłaty,
za wyjątkiem pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 3


1. Ustalić dwa terminy płatności pobranych opłat przez inkasentów:

1) Pierwszy termin - do należności pobranych w drodze inkasa w pierwszej połowie miesiąca - do 15 każdego miesiąca.

2) Drugi termin - do należności pobranych w drodze inkasa w drugiej połowie miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1.01.2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992 r.),

2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL. 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/10/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 24 listopada 2011 r.

wysokość dziennych stawek opłaty targowej w 2012 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Dzienna stawka opłaty w złotych

1.

Przy sprzedaży obnośnej

7,00 zł

2.

Przy sprzedaży z samochodu do 3,5 t ładowności i innych pojazdów

18,00 zł

3.

Przy sprzedaży z samochodu pow. 3,5 t ładowności

24,00 zł

4.

Przy sprzedaży ze straganu (od straganu o powierzchni do 10 m2)

10,00 zł

5.

Od straganu o powierzchni powyżej 10 m2

18,00 zł

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Gierszewska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »