| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 93/XIV/2011 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.1682 z późn.zm.) - Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Boronów stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1. Wzór formularza IN-1 „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości” – załącznik nr 1.

2. Wzór formularza IR-1 „Informacja w sprawie podatku rolnego” – załącznik nr 2.

3. Wzór formularza IL-1 „Informacja w sprawie podatku leśnego” – załącznik nr 3.

4. Wzór formularza DN-1 „Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości” – załącznik nr 4.

5. Wzór formularza DR-1 „Deklaracja w sprawie podatku rolnego” – załącznik nr 5.

6. Wzór formularza DL-1 „Deklaracja w sprawie podatku leśnego” – załącznik nr 6.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 58/XXIV/2005 Rady Gminy w Boronowie z dnia 06 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych obowiązujących od 01 stycznia 2006 r. oraz uchwała Nr 98/XI/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 09 października 2007r. w sprawie określenia wzorów informacji podatkowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 93/XIV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

IN-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 93/XIV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

IR-1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 93/XIV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

IL-1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 93/XIV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

DN - 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 93/XIV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

DR - 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 93/XIV/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

DL - 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »